Úspěchy žáků

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
Svoboda Vojtěch (9. A)
1. místo v kraji
v Národním srovnávacím testování SCIO v testu z OSP
Vlašicová Viktorie (9. B)
2. místo v kraji v Národním srovnávacím testování SCIO v testu z Čj

Konečný Tomáš
6. B)
2. místo v krajském a 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Myška Matěj (7. A)
2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády a postup do krajského kola

Půlkrábková Lucie (6. A)
4. místo v okresním kole soutěže z anglického jazyka
Hromková Izabela (9. A)
účast v okresním kole soutěže z anglického jazyka

Knotová Stela (9. A, Vlašicová Viktorie, Esterková Elen (9. B)
účast v krajském kole soutěže Mladý chemik

Esterková Elen (9. B)
účast v okresním kole olympiády z českého jazyka

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Knotová Stela (9. A), Bartál Tomáš, Vrbovský Matyáš (8. B), Eliška Vítová (8. A)
1. místo v okrese ve skoku vysokém “Velická laťka”, družstvo kategorie starší žáci

Knotová Stela (9. A), Pospíšilová Iva (9. B), Rygarová Valentýna, Jordánová Adriana (8. A), Fatěnová Agáta, Vraňanová  Eva (8. B), 
2. místo v okrese  přespolní běh, kategorie starší žákyně – družstvo

Blažková Natálie, Sůkopová Adéla, Opavská Nella, Půlkrábková Lucie, Šmídová Simona (6. A), Zelinková Kateřina (6. B), Zvonková Aneta, Grégrová Dominika (7. A), Vitová Eliška,  Strážnická Terezie, Jordánová Adriana, (8. A), Vraňanová Eva, Halabrinová Adéla, Fatěnová Agáta (8. B)
2. místo v okrese, velký florbal kategorie mladší žákyně, postup do kraje

Kaňa Eliáš, Zelinka Lukáš, Herka Marián (8. A), Hassa Matyáš, Vacenovský Matěj, Klubus Ondřej, Bílík Petr, Bartál Tomáš, Tomčala Jakub, Janeček Kristián, Vrbovský Matyáš (8. B), Polínek Ondřej (9. A), Bohun Tadeáš (7. A), Žurek Štěpán (7. B) 
3. místo v okese, velký florbal kategorie starší žáci

Knotová Stela (9. A)
3. místo v okrese  přespolní běh, kategorie starší žákyně
Rygarová Valentýna (8. A)
4. místo v okrese  přespolní běh, kategorie starší žákyně
Fatěna Jonáš (9. B)
6. místo v okrese  přespolní běh, kategorie starší žákyně

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Šimková Amélie (4. A), Chludil Tomáš (5. A)
1. místo v okrese Na tvém místě
Plhalová Michaela, Šimková Helena (4. A), Půlkrábková Tereza (8. B)
2. místo v okrese Na tvém místě
Komosná Adéla (6. A), Košutková Marie (8. A)
3. místo v okrese Na tvém místě

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Jarní sběr starého papíru    
1. místo 
2. místo 

3. místo 
třídy: 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:

OCENĚNÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Vynikající prospěch během školní docházky

„Sportovec školy za školní rok 2023/2024“ 

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Klubus Ondřej (7. B)
1. místo v kraji ve srovnávacích testech Scio z matematiky
1. místo v kraji ve srovnávacích testech Scio z obecních studijních předpokladů

4. místo v kraji a účast v republikovém kole matematické soutěže Pangea
2. místo v okrese v matematické olympiádě
Myška Matěj
(6. A)
4. místo v kraji a účast v republikovém kole matematické soutěže Pangea
2. místo v okrese matematické Pythagoriády
3. místo v okrese Zeměpisné olympiády
Straka Matěj (6. A)
2. místo v okrese matematické Pythagoriády
2. místo v okrese Matematické olympiády
Kaňa Eliáš (7. A) 
2. místo v okrese Matematické olympiády
Ištvánek Petr (9. B)
3. místo v okrese Zeměpisné olympiády
Zelinka Lukáš (7. A)
účast v okrese matematické Pythagoriády
účast v okrese Zeměpisné olympiády
Bůšková Amálie, Pazderková Amálie (9. A), Makuderová Nela (9. B)
účast v regionálním kole soutěže Mladý chemik

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

2. místo v celkovém pořadí základních škol okresu Hodonín (37 zúčastněných škol)

Dominika Grégrová (6. A), Tereza Kolajová (6. B), Helena Blažková, Barbora Herková, Pavla Hubačková,  Adriana Jordánová, Valentýna Rygarová,
Terezie Strážnická (7. A), Bartová Kateřina, Půlkrábková Tereza, Barbora Sůkopová, Karla Šimková, Eva Vraňanová (7. B), Sára Blažejová (8. B)
1. místo v okrese  velký florbal, kategorie mladší žákyně, účast v krajském kole

Bruno Fatěna, Tadeáš Bohůn, Matěj Myška (6. A), Štěpán Žurek (6. B), Eliáš Kaňa, Lukáš Zelinka (7. A), Matěj Vacenovský, Jakub Tomčala, Petr Bílík,
Tomáš Bartál, Matyáš Vrbovský, Kristián Janeček (7.B)
1. místo v okrese  velký florbal, kategorie mladší žáci, 6. místo v krajském kole

Valerie Damborská, Natálie Tychlerová (9. A), Klára Blahová, Viktorie Klubusová, Adriana Bílková (9. B), Simona Müllerová (8. A), Sára Blažejová,
Melánie Hradská, Elen Esterková, Veronika Vlachová (8. B), Valentýna Rygarová, Terezie Strážnická (7. A), Barbora Sůkopová (7. B)

1. místo v okrese  velký florbal, kategorie starší žákyně

Matěj Vacenovský, Jakub Tomčala, Matyáš Vrbovský, Kristián Janeček (7.B)
1. místo v okrese  nohejbal, kategorie mladší žáci

Patrik Oujezdský (9. A), Adéla Stávková (9. B), Valentýna Konečná (8. B),
Tomáš Bartál
(7. B)
1. místo v okrese v soutěži Velická laťka ve skoku vysokém, družstvo

Petr Bílík, Kristián Janeček, Matyáš Vrbovský, Tomáš Bartál (7. B)
1. místo v okrese v atletické soutěži Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m, mladší žáci

Lucie Půlkrábková, Nela Opavská, Adéla Sůkopová (5. A), Adina Štohandlová, Klára Olejníková (4. A), Rozálie Dvořáková, Lucie Hubáčková,  Ludmila Vančíková (4. B)
2. místo v okrese  v ČEPS cup florbalu, kategorie starší děti – dívky, 5. místo v krajském kole

Adam Petrjánoš, Patrik Oujezdský, Jakub Kolařík, Štěpán Kopiš, Jakub Trešek (9. A), Tomáš Vala, Kryštof Vala, Petr Ištvánek, Šimon Frolec, Tobiáš Turek, Michal Toman (9. B), Simona Mullerová (8. A)
2. místo v okrese v basketbalu, kategorie starší žáci

Chludil Tomáš, Kryštof Kaňa (4. A), Baláš Matěj, Polínek Tomáš, Šebesta Vilém (4. B),  Bohůn Adam, Hubáček Patrik, Koliba Tibor, Půlkrábková Lucie (5. A), Chudáček Jakub, Staňa Marek, Vančík Patrik (5. B)
2. místo v okrese ve vybíjené, kategorie starší děti

Pavla Hubáčková, Marie Košutková, Adriana Jordánová, Eliška Vítová,
Liliana Vítová
(7. A), AgátaFatěnová, BarboraSůkopová, EvaVraňanová (7.B)
2. místo v okrese v atletické soutěži Pohár rozhlasu, družstvo mladší žáci

Bruno Fatěna (6. A), Aleš Bařina, Viktor Čepák, Štěpán Žurek (6. B), Petr Bílík, Kristián Janeček, Matyáš Vrbovský, Jakub Tomčala, Tomáš Bartál (7. B)
3. místo v okrese v atletické soutěži Pohár rozhlasu, družstvo mladší žáci

Patrik Oujezdský (9. A)
1. místo v okrese v soutěži Velická laťka ve skoku vysokém 
Valentýna Rygarová (7. A), Petr Bílík (7. B), Stela Knotová (8. A)
1. místo ve Vracovském triatlonu
Adéla Stávková (9. B)
2. místo v okrese v soutěži Velická laťka ve skoku vysokém 
Tomáš Bartál (7. B)
2. místo v okrese Pohár rozhlasu, skok daleký, kategorie mladší žáci
2. místo v okrese Pohár rozhlasu, skok vysoký, kategorie mladší žáci
Valentýna Konečná (8. B), Tomáš Bartál (7. B)
3. místo v okrese v soutěži Velická laťka ve skoku vysokém 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Elen Esterková (8. A), Alžběta Polášková (5. B), Tomáš Chludil (4. A)
1. místo v okrese Ztraceni v čase
Lukáš Mančík (3. A), Marie Košutková (7. A), Veronika Vlachová (8. B)
2. místo v okrese Ztraceni v čase
Amálie Pazderková (9. A)
2. místo v okrese Mé toulky za zvěří
Natálie Janů (3. B), Pavla Hubačková (7. A), Simona Müllerová (8. A)
3. místo v okrese Ztraceni v čase
Petra Kučerová (7. A)
3. místo v okrese Mé toulky za zvěří
Liliana Vítová (7. A)
účast v celostátním kole Mé toulky za zvěří

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Lucie Půlkrábková (5. A)
1. místo v okrese Ztraceni v čase

SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Podzimní sběr starého papíru    
1. místo Max Řezáč (6. B)
2. místo Tobiáš Pavka (7.A)

3. místo Samuel Konečný (5. A)
třídy: 5. B a 7. A

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:
Amálie Bůšková, Valerie Damborská, Nela Pavková, Amálie Pazderková, Šimon Svoboda (9. A)
Xuan Hoang Dai, Pavlína Tomčalová, Viktorie Klubusová (9. B)

OCENĚNÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Matěj Myška (6. A), Ondřej Klubus (7. B)
Úspěšná reprezentace školy na vědomostních soutěžích
Amálie Bůšková
(9. A), Pavlína Tomčalová (9. B)

Valerie Damborská,  Patrik Oujezdský (9. A)
„Sportovec školy za školní rok 2022/2023“ 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Kryštof Svoboda (9. A)
2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády a 7. místo v krajském kole
Jiří Tlach (7. A) 
1. místo v okresním kole Anglické konverzační soutěže
Jakub Hoang (8. B)
3. místo v okresním kole Anglické konverzační soutěže

Filip Kučera (9. B)
účast v okresním kole Zeměpisné olympiády
Lucie Bartálová (9. B)
účast v okresním kole Olympiády z českého jazyka
Lukáš Zelinka (6. A)
účast v okresním kole Matematické olympiády a matematické soutěži Pangea
Kaňa Eliáš (6. A)
účast v matematické soutěži Pangea

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

4. místo v celkovém pořadí základních škol okresu Hodonín (36 zúčastněných škol)

Natálie Tychlerová, Valérie Damborská (8. A), Romana Kapounová, Veronika Strážnická, Karolína Šimeková, Natálie Janečková (9. A), Dorota Šebestová, Tereza Siwiecová, Simona Grégrová, Dominika Prčíková, Viktorie Damborská, Elena Návarová (9. B)
1. místo v okrese  velký florbal, kategorie starší žákyně
2. místo v kraji velký florbal, kategorie starší žákyně
Kristián Janeček, Jakub Tomčala, Vrbovský Matyáš  (6. B), Bohun Jan (7. B) 
2. místo v okrese nohejbal, kategorie mladší žáci
Košutek Štěpán, Žurek Kryštof, Bohůn Lukáš, Matyáš Ondřej, Sasínek Kryštof, Vymyslický Šimon, Zavoral Adam (9. A), Fatěna Patrik (9. B) Petrjánoš Adam (8. A) Ištvánek Petr (8. B)
3. místo v okrese velký florbal, kategorie starší žáci
Janečková Natálie, Košutek Štěpán (9. A), Knotová Stela, Svoboda Vojtěch (7. A)
1. místo ve Vracovském triatlonu

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Lucie Bartálová (9. B) 
1. místo v národním kole a  3. místo v regionálním kole
“Mé toulky za zvěři” – “Noční hlídka”
Jindřich Doležal (3. A)
3. místo v regionálním kole “Mé toulky za zvěři” – “Pán lesa”

SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Jarní sběr starého papíru    
1. místo Max Řezáč (5. B)
2. místo Vrbovský Matyáš (6. B)

3. místo Konečný Samuel (4. A)
třídy: 5. B a 6. B

Podzimní sběr starého papíru    
1. místo Max Řezáč (5. B)
2. místo Červenka Vladislav (5. A)

3. místo Staňová Adéla (1. B)
třídy: 5. A a 6. B
  

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:
Šimková Denisa, Bohůn Lukáš, Žurek Kryštof, Košutek Štěpán, Svoboda Kryštof (9. A), Bartálová Lucie, Grégrová Simona, Prčíková Dominika, Fatěna Patrik, Košutek Adam (9. B)

OCENĚNÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Filip Kučera (9. B)
Vynikající prospěch během školní docházky
Kryštof Svoboda (9. A), Jiří Tlach (7. A), Jakub Hoang (8. B)
Úspěšná reprezentace školy na vědomostních soutěžích

Natálie Janečková, Štěpán Košutek (9. A)
„Sportovec školy za školní rok 2021/2022“ 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Kristýna Bimková (9. A)
1. místo v okresním kole Anglické konverzační soutěže
2. místo v krajském kole Anglické konverzační soutěže

Kryštof Daniel Zelinka (7. A)
1. místo v okresním kole Anglické konverzační soutěže

Kateřina Kuběnová (5. A)
účast v okresním kole Matematické olympiády

Filip Kučera (8. B)
účast v okresním kole Zeměpisné olympiády

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Jindřich Doležal (2. A)Amálie Bůšková (7. A)
2. místo v regionálním kole “Mé toulky za zvěří”
Kryštof Kaňa (2. A)
3. místo v regionálním kole “Mé toulky za zvěří”

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:
Viktorie Bílková, Lenka Bohunská, Kristýna Bimková, Štěpán Winkler (9. A), Alžběta Martínková, Tadeáš Stávek, Adéla Stancová, Karolína Tomčalová, Petr Trávník a Terezie Zelinková (9. B)

OCENĚNÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Alžběta Martínková, Terezie Zelinková a Karolína Tomčalová (9. B)
Vynikající prospěch během školní docházky
Kristýna Bimková (9. A)
Úspěšná reprezentace školy na vědomostních soutěžích

Nicol Chromečková (7. A), Petr Trávník (9. B)
„Sportovec školy za školní rok 2020/2021“ 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Alžběta Martínková (8. B)
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie III
Kateřina Kuběnová (4. A)
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie I
Kryštof Daniel Zelinka (6. A)
1. místo v okresním kole Anglické konverzační soutěže
Pavlína Tomčalová (6. B)
2. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie II 
Kryštof Svoboda (7. A)
3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Leona Moseová (9. A)
účast v okresním kole Olympiády z českého jazyka
Markéta Frolcová (9. A)
účast v okresním kole Anglické konverzační soutěže
Tomáš Kašík (8. A)
účast v okresním kole Zeměpisné olympiády

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

3. místo v celkovém pořadí základních škol okresu Hodonín (38 zúčastněných škol)

Nicole Chromečková (6. A)
3. místo v kraji velký florbal, kategorie mladší žákyně
1. místo v okrese velký florbal, kategorie mladší žákyně
1. místo v okrese přespolní běh, kategorie mladší žákyně

2. místo v okrese přespolní běh, družstvo mladší žákyně
2. místo v okrese velký florbal, kategorie starší žákyně
3. místo v okrese nohejbal, kategorie mladší žáci
Štěpán Košutek (7. A)
1. místo v okrese přespoln běh, kategorie mladší žáci
2. místo v okrese přespolní běh, družstvo mladších žáků
3. místo v okrese nohejbal, kategorie mladší žáci
Miriam Maděryčová (9. B)
2. místo v okrese přespolní běh, kategorie starší žákyně
2. místo v okrese velký florbal, kategorie starší žákyně
Petr Zámečník (9. B)
2. místo v přespolním běhu, kategorie starší žáci
Nikole Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská (6. A), Adriana Bílková (6. B), Romana Kapounová, Veronika Strážnická, Karolína Šimeková, Natálie Janečková (7. A), Dorota Šebestová, Tereza Siwiecová, Elena Návarová, Dominika Prčíková, Hana Švábová (7. B)
3. místo v kraji a 1. místo v okrese velký florbal, kategorie mladší žákyně
Štěpán Winkler (8. A), Michal Tomšej (8. B), Ondřej Osička (9. A), Šimon Kovařík (9. B)
1. místo v okrese nohejbal, kategorie starší žáci
Sasínek Kryštof, Žurek Kryštof, Svoboda Kryštof (7. A), Zelinka Kryštof (6. A)
2. místo v okrese přespolní běh, družstvo mladších žáků
Janečková Natálie (7. A), Švábová Hana (7. B), Bílková Adriana, Šťavíková Adéla (6. B)
2. místo v okrese přespolní běh, družstvo mladších žákyň
Viktorie Sasínková, Sára Němcová, Markéta Frolcová, Miriam Maděryčová, Adéla Nedvědická, Lucie Trešková, Magdaléna Seďová, Kateřina Trnová, Nicole Chromečková, Valerie Damborská, Natálie Tychlerová a Romana Kapounová
2. místo v okrese  velký florbal, kategorie starší žákyně
Štěpán Košutek (7. A), Nikole Chromečková, Jiří Zhříval, Adam Petrjánoš (6. A)
3. místo v okrese nohejbal, kategorie mladší žáci

 LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

David Vala (9. A) 
1. místo v oblastní soutěži “A pak se to stalo…”

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Kateřina Kuběnová (4. A), Denisa Veselá (9. B)
1. místo v oblastní soutěži “A pak se to stalo…”
Simona Šmídová (2. A), Viktorie Bílková (8. A), Anežka Moseová, Simona Mančíková (7. B),
Kryštof Svoboda, Lukáš Kučera (7. A)

2. místo v oblastní soutěži “A pak se to stalo…”

SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Podzimní sběr starého papíru    
1. místo Komosná Viktorie (4. A)
2. místo Hubačková Pavla (4. A)

3. místo Staňa Marek (2. B)
třídy: 4. A a 8. A

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:
Ducháček Adam, Sasínková Viktorie, Grégr Adam, Zámečník Petr, Šmídová Kamila, Studnica Samuel

OCENĚNÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Němcová Sára, Zámečník Petr (9. B)
„Sportovec školy za školní rok 2019/2020“
 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Alžběta Martínková (7. B)
1. místo v republikovém kole soutěže Bible a my, kategorie II
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie II
2. nejlepší výsledek v Jihomoravském kraji v testu ČJ 9. tříd (srovnávací testy SCIO)
účast v okresním kole Anglické konverzační soutěže
Pavlína Tomčalová (5. B)
3. místo v republikovém kole soutěže Bible a my, kategorie I
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie I
Vít Martínek (9. B)
5. místo v republikovém kole soutěže Bible a my, kategorie III
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie III
Kryštof Svoboda (6. A)
2. místo v okrese v Zeměpisné olympiádě a účast v krajském kole
Kristýna Kuchařová (9. A)
3. místo v okresním kole Recitační soutěže
účast v okresním kole Olympiády z českého jazyka
David Pileček (9. A)
účast v okresním kole Anglické konverzační soutěže
Jan Návara (9. A)
účast v okresním kole Zeměpisné olympiády
Karolína Tomčalová (7. B), Anna Feráková, Leona Möseová (8. A) a Kamila Šmídová (8. B)
účast v okresním kole Matematické olympiády

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
2. místo v celkovém pořadí základních škol okresu Hodonín (35 zúčastněných škol)
1. místo ve Sportovním utkání tří škol (Úpice – Lány, Kostelec nad Černými lesy, Dolní Bojanovice)

Nicole Chromečková, Valérie Damborská, Natálie Tychlerová, Amálie Pazderková, Denisa Veselá, Natálie Hubáčková, Barbora Sůkopová, Adriana Bílková
mistryně republiky,
florbal ČEPS cup kategorie mladší děti – dívky
1. místo v národním finále Východ, florbal ČEPS cup kategorie mladší děti – dívky
1. místo v kraji, florbal ČEPS cup, kategorie mladší děti – dívky
1. místo v okrese, florbal ČEPS cup, kategorie mladší děti – dívky
Damborský Patrik, Rebenda Štěpán, Šváb Martin, Prát Martin
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m, starší žáci
Kašík Tomáš, Trávník Petr, Blažek David, Lukáč František
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m, mladší žáci
Trávník Petr (7. B)
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, hod kriketovým míčkem, mladší žáci
2. místo Vracovský triatlon
Kašík Tomáš (7. A)
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, skok vysoký, starší žáci
Patrik Damborský (9. B)

2. místo v okrese, přespolní běh, kategorie starší žáci
2. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, běh na 1500 m, starší žáci
2. místo Vracovský triatlon
Štěpán Rebenda (9. B)
1. místo Vracovský triatlon
2. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, skok daleký, starší žáci

3. místo v okrese, přespolní běh, kategorie starší žáci
Miraim Maděryčová (8. A)
2. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, běh na 800 m, starší žákyně
Kristýna Kuchařová (9. A)
1. místo Vracovský triatlon
3. místo v okrese, přespolní běh, kategorie starší žačky
Simona Bartošová (7. B)

3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, hod kriketovým míčkem, mladší žákyně
3. místo Vracovský triatlon
Šárka Bílíková, Sabina Opluštilová, Kristýna Kuchařová, Barbora Tlachová,
Terezie Frolcová, Markéta Frolcová, Viktorie Sasínková, Sára Němcová, Miriam Maděryčová, Adéla Nedvědická, Lucie Trešková, Anna Feráková, Leona Möseová, Veronika Bílková

2. místo v kraji, velký florbal, kategorie starší žačky
2. místo v okrese, velký florbal
, kategorie starší žačky
Tomšej Michal, Winkler Śtěpán, Košutek Štěpán, Chromečková Nicole
2. místo v okrese, nohejbal, kategorie mladší žáci
Damborský Patrik, Rebenda Štěpán, Petrjánoš Ondřej, Prát Martin
2. místo v okrese v přespolním běhu, družstvo starších žáků
Maděryčová Miriam, Kuchařová Kristýna, Němcová Sára, Blažková Dagmar
2. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m, starší žákyně
Štěpán Rebenda, Patrik Damborský, Martin Prát, Pavel Pospíšil, Ondřej Petrjánoš,
Vojtěch Tychler, Petr Zámečník, Šimon Kovařík, Radim Lunda, Viktor Fiala, Damián Šimek
2. místo v okrese, velký florbal, kategorie starší žáci
Nicole Chromečková, Natálie Tychlerová, Valérie Damborská,
Adriana Bílková, Šimon Frolec
Oliver Demjanovič, Kryštof Zelinka, Štěpán Kopiš, Adam Petrjánoš, Tomáš Ilčík, Ondřej Polínek,
2. místo v okrese, florbal, kategorie starší děti
Štěpán Košutek, Patrik Fatěna, František Lukáč, Tomáš Kašík, Petr Trávník
3. místo v okrese v přespolním běhu, družstvo mladších žáků
Trnová Kateřina, Kopišová Kateřina, Seďová Magdaléna, Kapounová Romana, Návarová Elena, Siwiecová Tereza, Švábová Hana, Janečková Natálie, Šebestová Dorota
3. místo v okrese, velký florbal, kategorie mladší žačky
Bílková Adriana, Damborská Valerie,
Chromečková Nicole, Kukolová Karolína, Šťavíková Adéla, Tomčalová Pavlína, Tychlerová Natálie, Demjanovič Oliver, Harca Eduard,  Koliba Daniel,
Kopiš Štěpán,
Petrjánoš Adam, Zelinka Kryštof
3. místo v okrese, přehazovaná, kategorie starší děti
Trávník Petr, Blažek David, Kotek Dominik, Košutek Štěpán, Fatěna Patrik, Lukáč František, Kašík Tomáš, Košutek Adam, Zavoral Adam
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, družstvo  mladších žáků
Damborský Patrik, Rebenda Štěpán, Petrjánoš Ondřej, Zámečník Petr, Grégr Adam, Prát Martin, Šváb Martin, Kovařík Šimon, Kolařík Petr, Svoboda Adam
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, družstvo  starších žáků
Trnová Kateřina, Seďová Magdaléna, Kopišová Kateřina, Kapounová Romana, Janečková Natálie, Chromečková Nicole, Tychlerová Natálie, DamborskáValérie
 3. místo v okrese, malý florbal, kategorie mladší žákyně
Chromečková Nicole, Kopiš Štěpán, Demjanovič Oliver, Trešek Jakub, Tomčala Jakub,
Zelinka Tomáš, Toman Michal, Janeček Kristián, Fatěna Jonáš, Petrjánoš Adam, Bohůn Jan

3. místo v okrese, fotbalová soutěž McDonald´s cup

LITERÁRNÍ  SOUTĚŽE

David Vala (8. A)
2. místo  „Blízká setkání 3. druhu“ v soutěži Tajemno
Kristýna Kuchařová (9. A)
2. místo v oblastní sputěži “A pak se to stalo…”
Šárka Bílíková (9. A)
3. místo „Volba“ v soutěži Tajemno       
Ondřej Petrjánoš (9. A)
Cena poroty „Tajemno“ v soutěži Tajemno

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Bruno Fatěna (2. B)
1. místo „Mumie světa“  v oblastní soutěži Tajemno

Terezie Frolcová a Martina Fukalíková (9. A)
1. místo „Zrcadlo“ v oblastní soutěži Tajemno
Martina Fukalíková (9. A)
2. místo v oblastní soutěži Toulky za zvěří
Karolína Tomčalová (7. B)
3. místo „Rozbité tajemno“ v oblastní soutěži Tajemno 
Barbora Prátová (9. A)
3. místo „Dobro vs. zlo“ v oblastní soutěži Tajemno
Leona Möseová a Anna Feráková (8. B)
3. místo „Procházka při měsíčku“ v oblastní soutěži Tajemno
Klára Blahová (5. B)
3. místo v oblastní soutěži Toulky za zvěří

SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Podzimní sběr starého papíru    
1. místo Šubrt Marián (9. B) a Petr Novák (7. B)
3. místo Pavla Hubačková (3. A)
třídy: 3. A a 9. B

Jarní sběr starého papíru  
1. místo Šubrt Marián (9. B)
2. místo Blažejová Sára (4. B)
3. místo Komosná Viktorie (3. A)
třídy: 4. B a 9. B

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:
Bohůnová Eva, Frolcová Terezie, Komosný Jakub, Konečná Kateřina, Kuchařová Kristýna, Maděryčová Štěpánka, Martínek Vít, Olexová Markéta, Petrjánoš Ondřej, Pileček David, Urbánková Beata

OCENĚNÍ ŘEDITELE ŠKOLY
Nejlepší akce na 1. stupni: Plavecký výcvik
Nejlepší akce na 2. stupni: Polonéza a Lyžařský kurz

Kristýna Kuchařová (9. A), Patrik Damborský (9. B)
„Sportovec školy za školní rok 2019/2020“

„Ocenění ředitele školy za školní rok 2018/2019“
Alžběta Martínková, Vít Martínek, Pavlína Tomčalová
Úspěšná reprezentace školy ve vědomostních soutěžích
Martina Fukalíková, Terezie Frolcová, Nicole Chromečková, Valérie Damborská, Natálie Tychlerová, Amálie Pazderková, Denisa Veselá, Natálie Hubáčková, Barbora Sůkopová, Adriana Bílková
Veleúspěšná reprezentace školy ve sportovních soutěžích
 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Alžběta Martínková (6. B)
2. místo v republikovém kole soutěže Bible a my
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie II
Vít
Martínek (8. B)
5. místo v republikovém kole soutěže Bible a my
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie III
Pavlína Tomčalová (4. B)
7. místo v republikovém kole soutěže Bible a my
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie I
Veronika Bohunová (9. B)
8. místo v celostátním kole soutěže Mladý chemik
6. místo v regionálním kole soutěže Mladý chemik
Karolína Seďová (9. B)
2. nejlepší výsledek v Jihomoravském kraji v testu OSP 9. tříd (srovnávací testy SCIO)
účast v regionálním kole soutěže Mladý chemik
Kristýna Kuchařová (8. A)
3. místo v okresním kole soutěže Dětská scéna – recitace
Karolína Tomčalová (6. B)
3. místo v okresním kole Matematické olympiády
Lucie Horáková (9. A)
5. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce
Kristýna Bimková (6. A)
6. místo v okresním kole Anglické konverzační soutěže
David Pileček (8. A)
7. místo v okresním kole Anglické konverzační soutěže

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
3. místo v celkovém pořadí základních škol okresu Hodonín (36 zúčastněných škol)
3. místo ve Sportovním utkání tří škol (Úpice – Lány, Kostelec nad Černými lesy, Dolní Bojanovice)

Štěpán Rebenda (8. B)
1. místo v okrese, 3000 m přespolní běh – starší žáci družstvo, 4. místo v kraji
1. místo ve Vracovském triatlonu
3. místo v okrese, 3000 m přespolní běh – starší žáci jednotlivci
3. místo v okrese, velký florbal, kategorie IV
Patrik Damborský (8. B)
4. místo v kraji,  3000 m přespolní běh – starší žáci jednotlivci i družstvo
1. místo v okrese, 3000 m přespolní běh – starší žáci družstvo, 4. místo v kraji
2. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m – starší žáci
2. místo ve Vracovském triatlonu
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, běh na 1500 m – starší žáci
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, družstvo kategorie IV
Tomáš Kašík (6. A)
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, hod kriketovým míčkem – mladší žáci
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, skok vysoký – mladší žáci
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, družstvo kategorie III
Kristýna Kuchařová (8. A)
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m – starší žákyně
1. místo ve Vracovském triatlonu
Miriam Maděryčová (7. B)
1. místo v okrese, 1500 m přespolní běh – mladší žákyně jednotlivci
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m – starší žákyně
Tomáš Vítek (9. A)
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, běh na 60 m, starší žáci
2. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m – starší žáci
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, družstvo kategorie IV
Aleš Mizera (9. B)
1. místo v okrese, 3000 m přespolní běh – starší žáci družstvo, 4. místo v kraji
2. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m – starší žáci
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, družstvo kategorie IV
Jiří Košutek (9. A)

1. místo v okrese, 3000 m přespolní běh – starší žáci družstvo, 4. místo v kraji
3. místo v okrese, velký florbal, kategorie IV
Sára Němcová (8. A), Magdaléna Bílíková (9. B)
1. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m – starší žákyně
Zdeněk Sklenský (9. B),  M. Prát (8. A)
1. místo v okrese, 3000 m přespolní běh – starší žáci družstvo, 4. místo v kraji
Matěj Kabát (9. B)
2. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, štafeta 4 x 60 m – starší žáci
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, družstvo kategorie IV
Bílíková Šárka, Opluštilová Sabina, Frolcová Terezie, Kuchařová Kristýna (8. A), Tlachová Barbora (8. B), Kolibová Tereza, Trnová Miriam, Juvová Sabina, Selucká Ludmila (9. A), Esterková Ivana (9. B)
2. místo v okrese, velký florbal, kategorie IV
Chromečková Nicole, Tychlerová Natálie, Bílková Adriana, Kukolová Karolína, Šťavíková Adéla, Tomčalová Pavlína (4.A B), Grégrová Simona, Konečná Veronika, Návarová Elena, Prčíková Dominika, Siwiecová Tereza, Šebestová Dorota (5. B)
2. místo v okrese, vybíjená kategorie II dívky
Petrjánoš Ondřej (8. A), Lunda Radim, Pospíšil Pavel (8. B), Straka Jakub, Kovařík Radim (9. A), Štětka Dušan, Stanec Michal, Šťavík Tomáš, Vymyslický Patrik (9. B)
3. místo v okrese, velký florbal, kategorie IV
Lukáč František, Winkler Štěpán, Blažek David, Trávník Petr, Petráš Josef (6.AB), Grégr Adam, Fiala Viktor (7. AB)
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, družstvo kategorie III
Prát Martin (8. A),  Sklenský Zdeněk, Vymyslický Patrik, Stanec Michal, Sůkal Jakub, Šťavík Tomáš (9. B)
3. místo v okrese, atletická soutěž Pohár rozhlasu, družstvo kategorie IV

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

 “Obálka Petry Braunové” Městská knihovna Hodonín, jednotlivci:
1. místo: Knotová Stela (3. A), Seďová Karolína (9. B)
2. místo: Mullerová Simona (3. A),  Petr Kolařík (8. A)
3. místo: Topenčík David (8. A)
“Obálka Petry Braunové” Městská knihovna Hodonín, kolektiv:
1. místo: Terezie Frolcová, Martina Fukalíková (8. A)
2. místo: Silvie Veselá, Simona Ducháčková, Kateřina Čechová (8. B)
3. místo: Feráková Anna, Moseová Leona (7. A)
“Toulky  přírodou”
2. místo: Martina Fukalíková (8. A)
cena poroty: Ivana Esterková (9. B)

SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Podzimní sběr starého papíru    
1. místo Šubrt Marián 8. B
2. místo Duhajský Rostislav 9. A
3. místo Svoboda David 6. A
třídy: 4. A a 8. B

Jarní sběr starého papíru    
1. místo Šubrt Marián 8. B
2. místo Mizera Aleš 9. B
3. místo Duhajský Rostislav 9. A

třídy: 2. A a 8. B

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:
Lucie Horáková, Kateřina Zámečníková, Veronika Krejčí,
Karolína Seďová, Veronika Bohunová, Veronika Kotlaříková

OCENĚNÍ

Nejlepší akce na 1. stupni: Akademie
Nejlepší akce na 2. stupni: Ozdravný pobyt v Itálii

„Sportovec školy za školní rok 2017/2018“
Kristýna Kuchařová (8. A)
Štěpán Rebenda (8. B)

„Ocenění ředitele školy za školní rok 2017/2018“
Alžběta Martínková (6. B), Karolína Seďová, Veronika Bohunová (9. B)
Lucie Horáková, Zuzana Macháčková, Petr Zelinka (9. A)

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Alžběta Martínková (5. B)
1. místo v republikovém kole soutěže Bible a my, kategorie II
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie II
Vít Martínek (7. B)
4. místo v republikovém kole soutěže Bible a my, kategorie III
1. místo v okresním kole soutěže Bible a my, kategorie III

6. místo v okresním kole Zeměpisní olympiády
Karolína Seďová (8. B)
2. místo v okresním kole Pythagoriády
6. místo v okresním kole Matematické olympiády
Kristýna KuchařováOndřej Petrjánoš (7. A)
3. místo v literární soutěži „Středověká listina“ 
účast v okresním kole recitační soutěže
Ludmila Selucká (8. A), Denisa Veselá (6. A)

účast v okresním kole Zeměpisné olympiády
Petr Hosaja (9. A), Anna Feráková (6. A) 
účast v okresním kole Anglické konverzační soutěže
Matyáš Mlčúch (9. A)
účast v okresním kole chemické soutěže

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
3. místo v celkovém pořadí základních škol okresu Hodonín (36 zúčastněných škol)
3. místo ve Sportovním utkání tří škol (Úpice – Lány, Kostelec nad Černými lesy, Dolní Bojanovice)

Adam Cupal (9. A)
1. místo v okrese, 3000 m přespolní běh – starší žáci jednotlivci
Miriam Maděryčová (6. B)
1. místo v okrese, 1500 m přespolní běh – mladší žákyně jednotlivci
1. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, běh na  600 m, mladší žákyně
1. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, skok vysoký, mladší žákyně
2. místo ve skoku vysokém “Vánoční laťka”
2. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, družstvo, mladší žákyně
Antonín Havlík (9. A)
1. místo v okrese, nohejbal , starší žáci
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, štafeta 4 x 60 m, starší žáci
Lukáš Chromeček (9. A)
1. místo v okrese, nohejbal , starší žáci
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, štafeta 4 x 60 m, starší žáci
Tomáš Vítek (8. A)

1. místo v okrese, nohejbal starší žáci 
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, běh na  60 m, starší žáci
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, štafeta 4 x 60 m, starší žáci
Ivona Svobodová (9. A)
2. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, skok vysoký, starší žákyně
Štěpán Rebenda (7. B)
2. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, běh na  1 000 m, mladší žáci
2. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, štafeta 4 x 60 m, mladší žáci
Šárka Bílíková, Kristýna Kuchařová, Sára Němcová (7. A)
2. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, družstvo, mladší žákyně
Martin Prát, Patrik Damborský, Robin Kaňa (7. AB) Štěpán Rebenda (7. B)
2. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, štafeta 4 x 60 m, mladší žáci
Petra Petrášová (9. A) 
3. místo ve skoku vysokém “Vánoční laťka”
Josef Čech (9. A)
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, štafeta 4 x 60 m, starší žáci

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Tereza Frolcová, Šárka Bílíková, Sabina Opluštilová, Eva Bohůnová (7. A)
zvláštní ocenění poroty ve výtvarné části soutěže „Karlův výtvarník“
Zuzana Macháčková, Selucká Ludmila (8. A), Karolína Seďová, Esterková Ivana, Veronika Bohunová (8. B)
4. místo v okrese “Čarovné barvy země”

SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Podzimní sběr starého papíru    
1. místo Marián Šubrt (7. B)
2. místo Veronika Konečná (4. B)
3. místo Aleš Mizera (8. B)
třídy: 3. B a 7. B

Jarní sběr starého papíru    
1. místo Aleš Mizera (8. B)
2. místo Rostislav Duhajský (8. A)
3. místo Daniel Červenka (6. B)
třídy: 3. B a 8. A

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:
Alžběta Rebendová, Daniela Bartálová, Sebastián Esterka, Matyáš Mlčúch, Antonín Havlík

OCENĚNÍ

Nejlepší akce na 1. stupni: Den a noc s Andersenem
Nejlepší akce na 2. stupni: Cyklo-vodácký kurz

„Sportovec školy za školní rok 2016/2017“
Miriam Maděryčová (6. B)
Antonín Havlík, Adam Cupal (9. A)

„Ocenění ředitele školy za školní rok 2016/2017“
Vít Martínek (7. B), Alžběta Martínková (5. B)

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Vít Martínek (6. B)
1. místo v celostátním kole soutěže “Bible a my”
2. místo v okrese soutěže “Bible a my”   
Denisa Duhajská, Veronika Panáčková (9. A)
1. místo v literární soutěži  „Recepty Karla IV.“
Tadeáš Račický (9. A) 
účast v okresním kole soutěže “Bible a my”
účast v okresním kole Zeměpisné olympiády                                                 
Alžběta Martínková (4. B)
účast v okresním kole soutěže “Bible a my”
Marek Červenka (9. A), Jiří Komosný (8. A), Ondřej Petrjánoš (6. A), 
Adam Ducháček, Markéta Frolcová (5. A) 

účast v okresním kole Matematické olympiády
Filip Němec (9. A)
účast v okresním kole Olympiády v českém jazyce
Rebecca Nespor (6. A), Jiří Lekavý (9. A)
účast v okresním kole Anglické konverzační soutěže
Šárka Bílíková (6. A), Karolína Seďová (7. B)
účast v okresním kole Zeměpisné olympiády
Kristýna Kuchařová (6. A)
účast v okresním kole recitační soutěže

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
4. místo v celkovém pořadí základních škol okresu Hodonín (36 zúčastněných škol)
2. místo ve Sportovním utkání tří škol (Úpice – Lány, Kostelec nad Černými lesy, Dolní Bojanovice)

Vojtěch Maděryč (9. A)
2. místo v kraji,3000 m přespolní běh – starší žáci jednotlivci

1. místo v okrese, 3000 m přespolní běh – starší žáci jednotlivci
1. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, běh na 1500 m, starší žáci
1. místo ve Vracovském triatlonu, starší žáci
Matěj Kabát (7. B)
1. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, běh na 60 m, mladší žáci
1. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, skok daleký, starší žáci
1. místo ve Vracovském triatlonu
Michal  Fatěna (7. A)
2. místo v okrese, přespolní běh – mladší žáci jednotlivci
Štěpán Rebenda (6. A)
3. místo v okrese, přespolní běh – mladší žáci jednotlivci
Dalibor Lukáč (9. A)
1. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, skok vysoký, starší žáci
Magdalena Bílíková (7. B)
1. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, běh na 60 m, mladší žačky
Antonín Havlík, Adam Cupal (8. A), Vojtěch Maděryč, Dominik Šimek, Patrik Ďurina (9. A)
1. místo v okrese a postup do krajského kola v přespolním běhu, družstvo starších žáků
Michal Fatěna, Tomáš Vítek, David Baláš (7. A), Šimon Rebenda (6. A)
1. místo v okrese, nohejbal – mladší žáci
Kateřina Bohunová, Alžběta Rebendová, Karolína Cupalová, Petra Bílková (8. A), Petra Tychlerová, Adéla Bílíková, Šárka Trechová, Tereza Kopečková a Sabina Siwiecová (9. A)
1. místo v okrese, velký florbal a účast v krajském kole – starší žákyně
Kateřina Bohunová, Karolína Cupalová, Petra Bílková, Adéla Šedivá (8. A)
1. místo v okrese, malý florbal  – starší žákyně
Dominik Šimek (9. A)
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, vrh kouli, starší žáci
Miriam Trnová (7. A)
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, běh na 60 m, mladší žačky
Miriam Maděryčová (5. A)
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, skok vysoký, mladší žačky
Magda Bílíková, Miriam Trnová, Vlaďka Bílíková, S. Opluštilová
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, štafeta 4 x 60 m, mladší žačky
Vojtěch Maděryč, Dalibor Lukáč, Dominik Šimek (9. A), 
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, družstvo starších žáků
Magdaléna Bílíková (7. B). Vladislava Bílíková, Karla Bílíková, Miriam Trnová, Tereza Kolibová, Sabina Juvová (7. A), Miriam Maděryčová (5. A)
3. místo v okresní atletické soutěži “Pohár rozhlasu”, družstvo mladších žaček
Vladislava Bílíková (7. A), Adéla Bílíková (9. A)
1. místo ve Vracovském triatlonu

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Anna Ujčíková, Vendula Motyková, Yevheniya Kushtan (9. A)
2. místo v regionální soutěži Čarovné barvy země, dílo “Tajemství půdy”

SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Podzimní sběr starého papíru      

 1. místo: Šimon Kovařík (5. A)                         
 2. místo: Veronika Konečná (3. B)
 3. místo: Daniel Červenka (5. A)                               
   třídy: 5. A , 7. A 

Jarní sběr starého papíru

1. místo: Aleš Mizera (7. B)
2. místo: Karolína Jansová (4. A)
3. místo: Veronika Konečná (3. B)
     třídy: 5. A, 7. B

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:
Adéla Bílíková, Marek Červenka, Denisa Duhajská, Jiří Lekavý, Tadeáš Račický, Sabina Siwiecová, Aneta Urbánková

OCENĚNÍ

Nejlepší akce na 1. stupni:  Školní akademie 
Nejlepší akce na 2. stupni: ukázka dravců společnosti Seiferos

„Sportovec školy za školní rok 2015/2016“
Vojtěch Maděryč (9. A)

„Ocenění ředitele školy za školní rok 2015/2016“
Tadeáš Račický, Marek Červenka (9. A)
Vít Martínek (6. B)

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
2. místo v celkovém pořadí základních škol okresu Hodonín (37 zúčastněných škol)
1. místo na Sportovním setkání tří škol (Úpice – Lány, Kostelec nad Černými lesy)

Antonín Havlík (7. A)
1. místo  okresní kolo přespolní běh, jednotlivci, kategorie III
1. místo okresní kolo atletické soutěže “Pohár rozhlasu”, běh na 1000 m, kategorie III
Michal Bílek (9. A)
2. místo okresní kolo atletické soutěže “Pohár rozhlasu”, vrh koulí, kategorie IV
Vojtěch Maděryč (8. A)
 3. místo  okresní kolo přespolní běh, jednotlivci, kategorie IV
1. místo na triatlonu, kategorie IV
Sabina Siwiecová (8. A)
1. místo na triatlonu, kategorie IV
Lukáš Závorka (9. A)
2. místo na triatlonu, kategorie IV
Alžběta Rebendová (7. A)
3. místo na triatlonu, kategorie III
Filip Pazderka, Patrik Geschwandtner, Lukáš Baláš (9. A)
1. místo okresní kolo nohejbal, kategorie IV
1. místo okresní kolo malý florbal, kategorie IV
1. místo okresní kolo malý florbal, kategorie III
Michal Fatěna (6. A) Antonín Havlík, Adam Cupal, Lukáš Chromeček (7. A)
2. místo okresní kolo nohejbal, kategorie III
2. místo okresní kolo přespolní běh, družstvo, kategorie III
Miriam Trnová,  Vlaďka Bílíková,  Magda Bílíková,  Lída Selucká (6. AB), Šárka Trechová, Šťavíková Markéta, Tereza Kopečková (7. A)Adéla Bílíková, Petra Tychlerová, Sabina Siwiecová, Vendula Motyková (8. A), Sabina Hubáčková (9. A)  
3. místo okresní kolo velký florbal, kategorie IV
Filip Hubačka, Filip Němec, Dominik Šimek,  Dalibor Lukáč, Josef Kaňa (8. A), Filip Pazderka, Patrik Geschwandtner, Radim Zámečník, Ondřej Koliba, Martin Kaňa, Lukáš Baláš, Marek Kučera (9. A)
3. místo okresní kolo velký florbal, kategorie IV
3. místo okresní kolo malý florbal, kategorie IV
3. místo okresní kolo malý florbal, kategorie III 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Vít Martínek (5. B)
1. místo celostátní kolo soutěže “Bible a my”
1. místo regionální kolo soutěže “Bible a my”
Veronika Bohůnová (6. B) 
2. místo celostátní kolo soutěže “Bible a my”
3. místo  regionální kolo soutěže “Bible a my”
Petr Hosaja (7. A)
účast  okresní kolo Zeměpisné olympiády a Anglické konverzační soutěže
Filip Bimka (9. A)
účast okresní kolo Olympiády z českého jazyka a Anglické konverzační soutěže
Tadeáš Račický (8. A), Karolína Seďová (6. B)
účast okresní kolo Zeměpisné olympiády a Matematické olympiády
Radim Zámečník (9. A) 
účast  regionální kolo soutěže “Bible a my”
Lucie Horáková, Zuzana Macháčková (6. A),  Martin Červenka (8. A)
účast okresní kolo Matematické olympiády 

PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Josef Čech (7. A)
3. místo krajské kolo Zpěváček Slovácka
1. místo okresní kolo Zpěváček Podluží

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Lukáš Moravanský (9. A),  Daniela Bartálová (7. A)
1. místo okresní kolo “Moje babička”
Ludmila Selucká (6. A), Karolína Šaňková (7. A)
2. místo okresní kolo “Moje babička”
Matěj Prát (5. A)
3. místo okresní kolo “Moje babička”

SBĚROVÉ SOUTĚŽE
Podzimní sběr starého papíru                                            

 1. místo: Aleš Mizera (6. B)                         
 2. místo: Radim Kovařík (6. A) 
 3. místo: Daniel Červenka (4. A), Veronika Konečná (2. B)                                
   třídy: 4. A , 6. B   

Jarní sběr starého papíru                                            

 1. místo: Aleš Mizera (6. B)                         
 2. místo: Daniel Červenka (4. A)
 3. místo: Veronika Konečná (2. B)                                
   třídy: 4. A , 6. B 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, mimořádný výkon:
Andrea Maděryčová, Barbora Helešicová, Radim Zámečník, Patrik Geschwandtner, Martin Kaňa, Lukáš Moravanský, Adam Jakúbek

OCENĚNÍ
Nejlepší akce na 1. stupni: vánoční koncert Pavla Helána
Nejlepší akce na 2. stupni: polonéza

 „Sportovec školy za školní rok 2014/2015“
Lukáš Závorka (9. A)Sabina Hubáčková (9. A)

 „Ocenění ředitele školy za školní rok 2014/2015“
Anna Hanzalíková (9. A), Vít Martínek (5. B), Veronika Bohunová (6. B)

 

 

Jazyk webu
Kalendář
Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
« Dub    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archivy
Počet přístupů

počítadlo.abz.cz

Počet unikátních návštěv a zobrazení jednotlivých stránek od 14. 2. 2015.