Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice

Osada Havranů

Projektové vyučování přeneslo letos žáky šestých tříd do pravěku, a to do osady rodu Havranů. Každý den se žáci seznamovali s texty knihy od Eduarda Štorcha a vypracovávali úkoly s texty spojené. Cílem každé skupiny bylo v průběhu týdne získat z textů informace k zadanému tématu o pravěku, v hodině ICT tyto informace zpracovat, případně dohledat a v pátek v hodině dějepisu prezentovat před třídou.

Čtěte dále

Olympiáda v zeměpise – okresní kolo v Rohatci

V úterý 21. února 2017 se tři zástupci naší školy vydali s mým doprovodem do Rohatce na místní základní školu, kde se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii A reprezentovala Denisa Veselá z 6.B, v kategorii B soutěžil Vít Martínek ze 7.B a „céčko“ si za naší školu odkroutila Ludmila Selucká z 8.A. Čtěte dále

Odpoledne s poezií

Rodiče, prarodiče, žáci, obecenstvo a také porota, ti všichni se ve čtvrtek 16. února sešli v učebně hudební výchovy naší školy. Těšili se na básničky a texty přednesené zástupci jednotlivých tříd. Aby mohli svou třídu reprezentovat, museli nejdříve projít prvním soutěžním kolem a to probíhalo v rámci každé třídy zvlášť. Čtěte dále

Školní ples

Školní ples, který organizuje SRPDŠ ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice, se konal v sobotu 11. února 2017. Letos byl ve stylu 30. let. K tanci a poslechu hrála skupina Žízeň a Hlad. Ples byl zahájen polonézou žáků 8. a 9. ročníku pod vedením Anety Ištvánkové a Hany Kuběnové. Čtěte dále

Leden v 2. oddělení ŠD

V měsíci lednu děti ze školní družiny vypluly na ostrov zimních sportů. Letošní zima je štědrá na sníh a mráz, proto jsme spoustu času trávili na sněhu. Seznámili jsme se se zimními sporty, děti si vyrobily z papírových ruliček barevné lyžaře, sáňkaře, „snowborďáky“… Čtěte dále

Leden v 1. oddělení ŠD

Po Vánocích jsme se sešli ve školní družině plní zážitků, o které jsme se rádi podělili s kamarády. Někteří z nás předvedli i dárky, které na ně čekaly pod vánočním stromečkem. S novým rokem pokračujeme v naší celoroční hře, ale nejdřív jsme dokončili Vánoční turnaj v Člověče nezlob se. Čtěte dále

Šikulové

Když se setkají „malí šikulové“ z Dolních Bojanovic a „velcí šikulové“ z ostravského televizního studia, může vzniknout další díl oblíbeného dětského pořadu Šikulové. A tak jsme si na přání našich třeťáků Janu Zajacovou, Ivo Martáka a jejich osmičlenný (vlastně devítičlenný – abychom nezapomněli na jejich pejska Kubu) doprovod pozvali k nám do školy. Pozvání rádi přijali a přijeli v pátek 27. 1. 2017, aby dětem jejich přání splnili. Čtěte dále

Hrajeme si na stopaře

Je tu zima, je tu sníh a mráz a tak se prvňáci teple oblečení a s batohy plnými dobrot na přilepšenou vypravili prozkoumat přírodu v okolí svého bydliště. A co všechno je čekalo? Učili se za pomoci tatínků – myslivců hledat a poznávat stopy zvěře, sledovali dalekohledem okolní krajinu, snažili se správně a hlavně tiše chovat v přírodě. Čtěte dále

Nápis na zdi…

Žáci osmých a devátých tříd měli možnost prověřit si znalosti, ale také schopnosti práce se svým mateřským jazykem, tedy češtinou. Ověřovali si, zda dovedou rozlišit drobné rozdíly ve významu slov, v kolika různých významech umí dané slovo použít, ale také se pokusili odstranit stylistické nedostatky textu. Čtěte dále